Jaarverslagen 2019-2021

Door de coronapandemie zijn de activiteiten aanzienlijk verminderd.
De vergaderingen, deels online, werden beperkt. Wel waren er regelmatig interindividuele
contacten van de bestuursleden.

Het bestuur

Het bestuur is uitgebreid met dr. Corina van den Hurk, senior onderzoeker bij het IKNL.
Zij is sinds 2005 zeer actief op het terrein van hoofdhuidkoeling. Promoveerde in 2013
op hoofdhuidkoeling in 2013 en is auteur van vele publicaties over hoofdhuidkoeling.
Er werd gezocht naar een nieuwe voorzitter gezien de hoge leeftijd van de huidige voorzitter,
tot nu toe tevergeefs

Toepassing van hoofdhuidkoeling

Hoofdhuidkoeling wordt nu in bijna alle ziekenhuizen Nederland toegepast; in 92 ziekenhuislocaties.

Informatieverstrekking over hoofdhuidkoeling

De website van de Stichting geef HAAR een kans werd frequent geraadpleegd.
Regelmatig vagen gesteld door patiënten en hun naasten over de effectiviteit van
hoofdhuidkoeling bij bepaalde kuren en over de tolerantie voor de koeling.
Door verpleegkundigen werd vaak gevraagd naar de duur van de nakoeltijden bij
de verschillende chemokuren. De website werd aangevuld met ervaringsverhalen
van patiënten en recente vragen van verpleegkundigen.

De informatiefolder van de Stichting over hoofdhuidkoeling werd bij herhaling door
verpleegkundigen van oncologische poliklinieken opgevraagd.
Deze kunnen nu aangevraagd worden bij Integraal Kankercentrum Nederland,
afdeling patiënten folders.

In 2021 werd op een thema avond voor oncologieverpleegkundigen in Deventer informatie
over hoofdhuidkoeling verstrekt door Wim Breed.

Wetenschappelijk onderzoek

Apparatuur voor temperatuurmeting van de hoofdhuid tijdens hoofdhuidkoeling

De wetenschappelijke stages van HBO studenten van Fontys, Eindhoven en Hoge School Zuyd Heerlen
naar een eenvoudige meetmethode voor de temperatuur van de hoofdhuid tijdens hoofdhuidkoeling,
gestart in 2017,  werden succesvol gecontinueerd tot een totaal aantal van 6 in 2021.
Daarbij had Ir Carla Kloeze, klinisch fysicus van het Catharinaziekenhuis, een belangrijke rol naast de HBO docenten.
Metingen bij gezonde vrijwilligers met de ontwikkelde temperatuursensor leverde veelbelovende resultaten.
Het bleek mogelijk om al 10 tot 15 min. na het begin van de hoofdhuidkoeling de eindtemperatuur te voorspellen.

Deze resultaten werden 29 oktober 2020 door Ir. Kloeze gepresenteerd*tijdens een Webinar ter gelegenheid van
de promotie van Manon Hanrath-Koomen, Clinical aspects of scalp cooling in chemotherapy induced alopecia,calp cooling,

* Conversations with the CEO episode 6 – Dutch scalp cooling …

https://www.youtube.com › watch › v=xYE88oAJ-Ik

 

Indien de hoofdhuidkoeling weinig gedaald is en de koeling geïntensiveerd wordt mag beter haarbehoud verwacht worden.
Voor een dergelijke gepersonaliseerde hoofdhuidkoeling is echter een vereenvoudiging van de temperatuurmeting,
die door de studenten ontwikkeld is, vereist en bovendien een bijbehorend regelsysteem, softwareprogramma, waarmee met
behulp van bekende algoritmen snel duidelijk wordt of de koeling al of niet geïntensiveerd moet worden en in welke mate..

Voor de ontwikkeling van deze apparatuur is met het bedrijf Demcon, advanced mechatronics,(locatie Best) eind 2021
een overeenkomst gesloten voor een eerste fase, begin 2022. Bij de contacten met Demcon wordt de Stichting ondersteund door
Roy Schowe, die als HBO biomedische wetenschappen student, een wetenschappelijke stage op dit gebied verrichte.

Zie voor de 2e fase van het Demcon project het beleidsplan 2022.

Voorbereiding voor klinisch onderzoek indien de door Demcon ontwikkelde apparatuur daarvoor geschikt is.

Voor de opzet en uitvoering van een klinisch onderzoek naar de waarde van gepersonaliseerde hoofdhuidkoeling zijn contacten
gelegd met een oncologie verpleegkundige van het Antoni Leeuwenhoek ziekenhuis, Roos Enzlin, werkzaam op de polikliniek
van het Antoni van het Leeuwenhoekziekenhuis/Ned. Kanker Instituut, de teamleidingleiding van de oncologische
polikliniek AVL en dr. Carolien Smorenburg , oncoloog.

Enzlin is  oncologieverpleegkundige. Zij is in 2021afgestudeerd in verplegingswetenschappen en geïnteresseerd
in een promotieonderzoek over hoofdhuidkoeling.

Internationale registratie van hoofdhuidkoeling

De hoofdhuidkoeling procedures en resultaten bleken bij een groot onderzoek in 2018-2019 door Corina van den Hurk in
Nederland zeer sterk te variëren tussen ziekenhuizen.
Dit was aanleiding om samen meT buitenlandse experts een internationale registratie op te zetten.

Publicaties

Improving Information Provision on Chemotherapy-Induced Alopecia and Scalp Cooling:
A Comprehensive Approach Including A Website and Web-Based Decision Tool

Corina van den Hurk, Paulien Keizer-Heldens, Ilse Raats, Kim Hoeijmakers, Floortje Mols

Asia Pac J Oncol Nurs. 2019 Oct-Dec; 6(4): 336–342

Scalp cooling proved to be successful in the prevention ot alopecia in more than 7000 patients with solid tumors
C van den Hurk, W. Dercksen, B. Vriens, W. Breed

Posters:

– European Breast Cancer Conference 2020

Variation and efficacy of scalp cooling in Dutch hospitals among > 5000 breast cancer patients

C van den Hurk, W. Dercksen, B. Vriens, H. Nortier, W. Breed

 

-MASCC 2020

Information provision and choice for scalp cooling to prevent chemotherapy induced alopecia

C van den Hurk, Y. van de Poel, W. Dercksen, W. Breed