2022-02-22-jaarverslag StGHEK -2019-2921

Het fiscaalnummer is 8136 95 569
Er is geen beloning voor bestuursleden.