Hoe zijn de resultaten?

Haaruitval ten gevolge van chemotherapie kan door hoofdhuidkoeling vaak voorkomen of
verminderd worden. Dit is bewezen in meerdere onderzoeken waarin de resultaten van
patiënten met en zonder hoofdhuidkoeling vergeleken werden. Als regel treedt er ondanks
hoofdhuidkoeling toch altijd enige haaruitval op.

De resultaten van hoofdhuidkoeling varieren sterk, het succespercentage is onder meer
afhankelijk van het soort chemotherapie. Recente Nederlandse onderzoeksresultaten laten
zien dat patiënten het haarbehoud in 50 tot 70% van de gevallen als een succes ervaren,
zelfs als het haarbehoud slechts gedeeltelijk is.

Sinds een paar jaar worden in vele Nederlandse ziekenhuizen de resultaten nauwkeurig
geregistreerd. Hierdoor kunnen patiënten beter geïnformeerd worden over de kans van
slagen van de hoofdhuidkoeling bij een bepaald soort chemotherapie. Eveneens vormt
het de basis voor verdere verbetering van de resultaten.

Hieronder vindt u de resultaten van hoofdhuidkoeling bij enkele veelvoorkomende soorten
chemotherapie: (de betekenis van de gebruikte afkortingen leest u onder de tabel).

Update November 2016:

In onderstaande tabel vindt u de resultaten van hoofdhuidkoeling bij diverse
chemotherapieschema's. De tabel geeft slechts een selectie weer van enkele schema's
die vaak toegediend worden. Staat de kuur die u zoekt er niet tussen?
Neem dan gerust contact op. Het aantal patienten waarvan resultaten bekend zijn is bij
enkele schema's nog te klein om harde conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit
van hoofdhuidkoeling. Het kan echter wel een richting aangeven.

 

De betekenis van de gebruikte letters staat onderaan de tabel.
De doseringen zijn uitgedrukt in mg/m2.

Chemotherapie

Dosis mg/m2

Aantal  patiënten

% succes*

A A 50-60

25

40

AC A60C600

544

28

AC:D A60C600:D100

144

57

AC:D A50C500:D75/100

15

7

AC:T A60C600:T80

331

45

AC:T A60C600:T175

21

29

CMtxF C100-600Mtx40/50F500/600

12

77

DAC D75A50C500 (‘TAC’)

102

6

DAC D100A60C600

166

11

D D75

447

84

D Carbo D75

20

75

D D100

201

69

DC D75C

45

40

D combi a D 75

67

64

D combi b D60/100/135

15

53

FAC F500/600A50/60C500/600

101

46

FEC F500E90C500

558

52

FEC F500FE100C500

119

32

FECD F500E100C500D100

1324

39

Gem Gen100/125 combi c

17

94

Irino Irino 180-300

19

32

Irino Irino 350

200

26

J J 25

40

100

Myo Myo 50-75 combi d

13

38

T T 80 combi f

263

84

TCarbo T50 Carbo

27

96

TCarbo T 80 Carbo

59

85

TCarbo T 175Carbo combi e

235

35

Vino Vino25/40 combi g

24

83

*zonder pruik of hoofdbedekking i.v.m. ernstige haaruitval

A = doxorubicine,
Carbo = carboplatin,
C = cyclophosphamide,
D = docetaxel,
E = epirubicine,
Gem= gemcitabine,
F = 5-fluorouracil,
Irino = irinotecan,
J=Jevtana=cabacitaxel,
Mtx=methotrexaat,
Myo=Myocet,
T = paclitaxel,
V= vinorelbine,

a combi = combinatie met cyclophosphamide, capecitabine, carboplatin, gemcitabine, methotrexaat, myocet of xeloda
b combi = combinatie met cyclophosphamide, carboplatin, capecitabine of herceptin
c combi = combinatie met carboplatin, cisplatin of paclitaxel
d Myo50-75 = monotherapie of combinatie met cyclophosphamid
e Carbo = dosering in AU C
f T50-100 = monotherapie of combinatie met avastin, capecitabine of herceptin
g combi = combinatie met caelyx of herceptin