Het doel van de stichting is de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verbeteren door
haaruitval ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie te verminderen.

Om dit te bevorderen zal niet alleen de samenwerking met IKNL (Intergraal Kankercentrum Nederland)
gecontinueerd worden, welke heeft geleid tot “kenniscentrum IKNL-St. GHek”.
Enkele malen per jaar zal onveranderd de gezamenlijke nieuwsbrief verzonden worden.
Deze is primair gericht op oncologie verpleegkundigen en medische oncologen.

De informatie verstrekking over hoofdhuidkoeling door de stichting is primair gericht op het publiek,
waaronder patiënten met kanker en hun naasten. De verstrekking  zal sterk geïntensifieerd worden en zal plaats
vinden via de recent gemoderniseerde website www.geefhaareenkans.info,
de media en verspreiding van informatiemateriaal via relevante organisaties/bedrijven.
Er wordt daarmee gestreefd om het percentage van het publiek dat weet heeft van het bestaan van hoofdhuidkoeling
te verhogen van de huidige 30%  naar 50% in 2018.
Bovendien zal aan het onjuiste beeld, dat hoofdhuidkoeling zo verschrikkelijk koud is, gewerkt worden.

De informatie verstrekking over hoofdhuidkoeling door de stichting is primair gericht op het publiek,
waaronder patiënten met kanker en hun naasten.
De verstrekking zal sterk geïntensifieerd worden en zal plaats vinden via de recent gemoderniseerde website www.geefhaareenkans.info,
de media en verspreiding van informatiemateriaal via relevante organisaties/bedrijven.
Er wordt daarmee gestreefd om het percentage van het publiek dat weet heeft van het bestaan van hoofdhuidkoeling te verhogen van de huidige 30% naar 50% in 2018.
Bovendien zal aan het onjuiste beeld, dat hoofdhuidkoeling zo verschrikkelijk koud is, gewerkt worden.

Research  zal met verschillende partijen uitgevoerd worden en overwegend gericht zijn op onderzoek naar:

 • een temperatuurmeting die routine matig haalbaar is in de meeste klinieken.
 • de optimale hoofdhuidtemperatuur bij de verschillende chemotherapie kuren.
  Daarbij zal getracht worden een nieuwe methode toe te passen,
  waarbij de patiënt zijn eigen controle is om de optimale temperatuur en koeltijden te bepalen.
  Om voldoende ziekenhuizen te vinden voor dit multicentrische onderzoek zal samenwerking
  met Vlaamse ziekenhuizen gezocht worden.
 • kan de optimale temperatuur bereikt worden door aanpassing van de koelcapaciteit?
  Gestreefd wordt naar 2 tot 3 publicaties per jaar.

Er zal naar financiële middelen voor bovengenoemde doelen gezocht worden via diverse wegen, donaties o.a. door crowdfunding en van belanghebbende bedrijven naast subsidie aanvragen.

Verwacht mag worden dat door een grotere bekendheid van het bestaan van hoofdhuidkoeling en een verbeterde beeldvorming de zorgvraag-hoofdhuidkoeling toeneemt .Gecombineerd met positieve resultaten van research verwachten we dat meer patiënten voor hoofdhuidkoeling zullen kiezen en dat het aantal patiënten dat onnodig kaal wordt daar geen hoofdhuidkoeling wordt toegepast aanzienlijk zal afnemen.