Haarverlies is een veelvoorkomende maar vooral ingrijpende bijwerking van chemotherapie. Haar verliezen is een deel van jezelf verliezen.

Hoofdhuidkoeling tijdens chemotherapie kan haaruitval voorkomen of verminderen. Stichting geef HAAR een kans zet zich in voor de kwaliteit van leven en wil het bestaan van hoofdhuidkoeling onder de aandacht brengen en de resultaten hiervan verder verbeteren.

De Stichting heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instellingen).

Onze doelstellingen

  • Kaalheid door chemotherapie verminderen
  • Hoofdhuidkoeling voor alle patiënten die ervoor in aanmerking komen
  • Meer onderzoek om de resultaten van hoofdhuidkoeling verder te verbeteren
  • Voorlichting over haarverlies door chemotherapie, de verwerking hiervan en de voor- nadelen van hoofdhuidkoeling

Om deze doelstellingen te bereiken stimuleert en faciliteert de stichting wetenschappelijk werk.
Onderzoek heeft al veel goede resultaten opgeleverd.
De duur van de hoofdhuidkoeling bij een bepaalde chemotherapie is al sterk verkort.
We verwachten dat de resultaten van hoofdhuidkoeling beter worden als bij patiënten met een betrekkelijk geringe temperatuurdaling van de hoofdhuid de koeling geïntensiveerd wordt.
Dus personaliseren van de hoofdhuidkoeling op basis van de gemeten hoofdhuidtemperatuur.

Wereldwijd is veel te weinig onderzoek verricht. Met hulp van onder meer donateurs, wetenschappers en vrijwilligers gaan wij de strijd aan tegen kaalheid bij chemotherapie.

Steun ons om verder onderzoek mogelijk te maken.